MENU

Informace o zpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje budou zpracovány v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v informaci o zpracování osobních údajů.

VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti JKK Professional s.r.o., IČ 02398788, DIČ CZ02398788 se sídlem Na Rozhraní 1377/7, PSČ 500 12 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka č. 32952, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: 
  - jméno a příjmení
  - poštovní adresa
  - e-mail
  - telefonní číslo
 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení.

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti  JKK Professional s.r.o., IČ 02398788, DIČ CZ02398788 se sídlem Na Rozhraní 1377/7, PSČ 500 12 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka č. 32952 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: 
  -  jméno a příjmení
  -  poštovní adresa
  -  e-mail
  -  telefonní číslo

 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, za účelem zasílání obchodních sdělení k stavu objednávky, k snadnému vytváření nových objednávek a náhledu k historii objednávek. 

VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti JKK Professional s.r.o., IČ 02398788, DIČ CZ02398788, se sídlem v Hradci Králové, PSČ 500 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka č. 32952 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):
  -  jméno a příjmení
  -  poštovní adresa
  -  e-mail 
  -  telefonní číslo
 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje společnosti Správce.

Beru na vědomí, že mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu
- nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy