MENU

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

  • Pro správné fungování tohoto e-shopu je zapotřebí zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem vašich osobních údajů je spol. JKK Professional s.r.o., IČO: 02398788, se sídlem Na Rozhraní 1377/7, 500 12 Hradec Králové.
  • K vašim osobním údajům bude mít přístup také zpracovatel, což je subjekt, který pro správce údaje zpracovává. Zpracovateli jsou následující subjekty:

             - společnost TOPTRANS EU, a.s., IČ: 28502376

             - společnost EBOLA Czech s.r.o., IČ: 28347960

             - společnost INTERNET CZ, a.s., IČ: 26043319

             - společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ:  02387727

             - společnost Seznam.cz, a.s., Zboží.cz IČ: 26168685

             - společnost Google Ireland Limited, DIČ: IE6388047V

  • Potřebujeme zpracovávat vaše následující osobní údaje: jméno, příjmení, příp. kontaktní osobu, fakturační adresu, dodací adresu, IČO, DIČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
  • Účelem zpracování osobních údajů je primárně plnění uzavřené kupní smlouvy. Účelem ale může být také plnění právních povinností správce, např. vůči orgánům státní správy, anebo oprávněné zájmy správce.
  • Vaše osobní údaje budou u správce uloženy po dobu: 10 let
  • Pro řádnou ochranu vašich osobních údajů přijal správce řadu důkladných technických a organizačních zabezpečení. Vaše osobní údaje tak nejsou ohrožena. Pokud by z nějakého důvodu k vážnému ohrožení došlo, je správce povinen tuto situaci oznámit a řešit s dozorovým orgánem.
  • Máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
  • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  • Problematika práv a povinností souvisejících s osobními údaji je upravena zejm. v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/649/EU, Obecném nařízení o ochraně osobních údajů a v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.